Ultralydsskannig

Vi tilbyder ultralydskanning i undersøgelsen
Ultralydsscanning er et fantastisk supplement til den fysioterapeutiske diagnostik. Det gør en forskel hos vores patienter ved at stille en hurtigere og sikker fysioterapeutisk diagnose. Vi kan mere præcist afgøre typen og omfanget af en skade eller en overbelastning.

Desuden kan vi bruge ultralydskanning til at vurdere effekten af den behandling patienten er i gang med.

Undersøgelse med ultralydskanning er indtil videre ikke omfattet af sygesikringen tilskud til fysioterapi, og patienten skal derfor selv betale undersøgelseshonoraret.