Fysioterapi

Fysioterapeutisk undersøgelse
I FysioDanmark bygger den fysioterapeutiske behandling på en grundig undersøgelse og analyse af den måde, du bevæger dig på. Du skal regne med 30 min. til første undersøgelse og behandling. Det skal sikre, at der er tid til at skabe en grundig forståelse for din skade og hvordan vi kan hjælpe dig.
Der er typisk 5 trin i dit behandlingsforløb:
- Udrede, hvad du fejler og hvorfor - Information om din skade og plan for din behandling - Behandling, der sigter mod at reducere/fjerne dine gener - Genoptræning, rettet mod et niveau, der reducerer risikoen for at skaden opstår igen - Vejledning i fysisk aktivitet og andre sundhedstiltag.
Dit mål er vores mål
Efter undersøgelsen opstiller vi et fælles mål og en plan for dit behandlingsforløb. Derved sikres, at behandlingen og planen er målrettet netop dine problemer, ressourcer og behov. Vores overordnede tilgang til fysioterapi har altid været baseret på aktivitet. Det betyder, at du sideløbende med din behandling, ofte vil blive sat i gang med aktiviteter, med det formål at styrke din krop og reducere risikoen for, at dit problem opstår igen.

Bevægelse er midlet. Frihed er målet. Frihed til at flytte sig og få et bedre liv. Vi holder mennesker i bevægelse.